20220201-Bost minutuko ikastaroa

Bost minutuko ikastaroa: ordinalen eta banatzaileen idazkera / Ana Galarraga / Naizen

Iturria: Jabier Oses Azurmendi | Hizkuntza normalizazioko teknikaria | Kultura eta Hizkuntza Politika Saila


Euskara hobetzen

ORDINALEN ETA BANATZAILEEN IDAZKERA

Laburbilduz, hauxe da Euskaltzaindiaren erabakia:

1) Ordinaletan “garren” ahoskatzen den bakoitzean puntua jarriko dugu haren ordainean: Atano X.arekin, XX. mendean, 12. mendean.

2) Oso-osorik letraz idazteko orduan arazoak sor ditzaketen ordinalek

honela egiten dute: hogeita batgarrenhirurogeita batgarren.

Hala ere, bosgarren, hogeita bosgarrenhirurogeita hamabosgarren,

eta abar idatziko da.

21. gelditu da atzoko lasterketan……..hogeita batgarren gelditu da atzoko lasterketan

5.ena naiz lan-poltsetako zerrendan….bosgarrena naiz lan-poltsetako zerrendan

3) Kontuz honekin!

Amaieran bost daukaten zenbaki guztiek –garren atzizkia hartzean, amaierako T hori galtzen dute.

ZenbaTgarren gelditu zara lasterketan? BosTgarren gelditu naizBosgarren gelditu naiz 

3) Distributiboak, -na baliatuz osatzen direnean, honela idazten

dira: bana, bosna, ehuna, mila bana, zenbanaeta abar. Hauen aldaerak

ere (borzna) berdin idatziko dira.

Kontuz hauekin!

Bana erabiltzean, aditza singularrean jarriko dugu:

Jonek eta Anek liburu baNA erosi DITUZTE 

Jonek eta Anek liburu baNA erosi DUTE

-NA atzizkia mila eta milioirekin: aurreko zenbatzaileari erantsiko diogu

Hamar milaNA pezeta dauzkagu           HamarNA mila pezeta dauzkagu

Bost milioiNA eman dizkigute               BosNA milioi eman dizkigute

Ariketak Euskaljakintza:

Praktika 1: ordinalak idatzi.

Praktika 3: ordinalen eta banatzaileen idazkera (hautatu erantzun zuzena)

20211221-Bost minutuko ikastaroa

Bost minutuko ikastaroa: Hau guztia, guzti hau; Goizalde Landabaso; Uxue Alberdi, Eñaut Elorrieta

Iturria: Jabier Oses Azurmendi | Hizkuntza normalizazioko teknikaria | Kultura eta Hizkuntza Politika Saila


Euskara hobetzen

Euskaltzaindiaren arauak 

GUZTI HAU / HAU GUZTIA 

Hauek dira hobesten diren formak:

 Hauek guztiak, gauza hauek guztiak…
– Hauetan guztietan, taberna hauetan guztietan

Ontzat ematen dira hau guz(t)iau bezalakoak ere. Hala ere, ez dira batasunerako egoki ikusten forma hauek: *guzti hauek edo *guztihauek, *gizonau, etab.

Iturria: Euskaltzaindiaren arauak: 4. araua:

“Hau guztia” ala “guzti hau”? Horra hor gakoa! Euskal tradizioan “hau guztia” da forma nagusia, nahiz eta Hegoaldean “guzti hau”, “guzti haietan” eta abar franko errotuak dauden. Baina, azpimarratu beharrekoa da Hegoaldean soilik gertatu dela aldaketa hori, eta, ondorioz, puntu honetan tradizio zaharrean zegoen batasuna hautsi egin dela. Hortaz, “hau guztia” eta “guzti hau” esapideen artean, lehena hobesten du Euskaltzaindiak.

 

Horixe“hau guztia” erabili behar da, eta ez “guzti hau”. Eta, jakina, horren ondorioz: “etxe horietan guztietan ikusi dut” erabili beharko da, eta ez “etxe guzti horietan”. Eta berdin: “lankide guzti horiekin egin dugu bilera” erabili ordez, “lankide horiekin guztiekin egin dugu bilera” erabili beharko da. Edo “bide guzti hartan bildu zituzten botilak” erabili beharrean, “bide hartan guztian bildu zituzten botilak” erabiliko dugu.

 

Iturria: Euskara hobetzen, “Hau guztia”

Ariketak: Ehutsi

Mintzanet-Bost minutuko ikastaroa

Bost minutuko ikastaroa: hobe, hobeto, hobeki; ‘Liztorrek asmatu zuten egungo papera’; ‘Telelanaren oinarrizko glosarioa’

Iturria: Jabier Oses Azurmendi
Hizkuntza normalizaziorako teknikaria
Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

Euskaltzaindiaren arauak: ‘-zio, arabera, iritzi, benetako, ohiko’

Iturria: Jabier Oses Azurmendi
Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

Nola idatzi behar da “EZKERO” proposizioa?

Iturria: Jabier Oses Azurmendi
Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Saila